.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانمعرفی و آشنایی با خطرناک و کشنده ترین حیوانات و جانوران دنیا     حیواناتی با بیشترین درجه خشونت و کشندگی ،هر حیوانی از درجه خاص خشونت و کشندگی برخوردار است. این درجه برای کبوتر بسیار پایین است اما زمانی که حرف از حیوانات کشنده می شود   این درجه بالا رفته و به حدی می رسد که حتی دیدن این حیوانات هم می تواند ترس را در تمام سلول های بدن وارد کند. در ادامه با حیواناتی آشنا می شویم که باید از ان ها ترسید چرا که به راحتی انسان ها را نابود می کنند.   عروس دریایی   گونه خاص و کمیابی…

امروز چهارشنبه 28 مهر 1400