.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانفرهنگ لغات زنان : ۱- آره یعنی نه ۲- نه یعنی آره   ۳- ما با ید با هم حرف بزنیم یعنی بشین فقط گوش کن ۴- هر کار دوست داری بکن یعنی بکن ولی بعد دهنت سرویسه ۵- چقد منو دوست داری ؟ یعنی یه گندی زدم می خوام بگم ۶- دو دقیقه دیگه حاضرم یعنی دو ساعت علافی !!! ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی! گر بمیرند دختران دنیا گلستان میشود !   ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻  خداوند زمین را آفرید و گفت : به به چه زیباست.سپس مرد را آفرید و گفت : جانمی این دیگه آخرشه ! و بعد هم زن را آفرید و با کمی…

امروز شنبه 13 آذر 1400