.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان فرهنگ لغات زنان : ۱- آره یعنی نه ۲- نه یعنی آره   ۳- ما با ید با هم حرف بزنیم یعنی بشین فقط گوش کن ۴- هر کار دوست داری بکن یعنی بکن ولی بعد دهنت سرویسه ۵- چقد منو دوست داری ؟ یعنی یه گندی

امروز پنجشنبه 13 بهمن 1401