.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاناولین قصابی گوشت انسان افتتاح شد  ، ممکن است از تصاویر ناراحت شوید یکی از روزنامه های انگلیسی از افتتاح فروشگاه فروش گوشت شبیه انسان در پایتخت انگلستان، لندن خبر داد که به عنوان قصابی گوشت انسان در نوع خود در تمام جهان، اولین به شمار می رود.  یکی از روزنامه های انگلیسی از افتتاح فروشگاه فروش گوشت شبیه انسان در پایتخت انگلستان، لندن خبر داد که به عنوان قصابی گوشت انسان در نوع خود در تمام جهان، اولین به شمار می رود. این قصابی از سوی ناشر بازی های کامپیوتری معروف «رزیدنت اویل»…

امروز پنجشنبه 29 مهر 1400