.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان   مردان متولد مرداد متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگین می‎شوند ولی زود آرام می‎گیرند. اینان افرادی خوش گذران هستند. گاه مورد تهمت قر

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401