.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان رسول اكرم صلى الله عليه و آله :أَمَرَنى رَبّى بِمُداراةِ النّاسِ كَما أَمَرَنى بِأَداءِ الفَرائِضِ؛پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است...

امروز چهارشنبه 13 مهر 1401