.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاندر اینجا لیستی از افرادی که از همه بیشتر مورد تنفر مردم آمریکا هستند نشان داده شده است!جالب اینجاست که در بین آنها نشانی از هیچ سیاست مداری پیدا نمی کنید،اغلب آنها چهره هایی هستند که بیشتر در تلویزیون دیده می شوند.هیدی فلیس- Heidi Fleissکسانی که هایدی را نمی شناسند او را خانم بسیا موفقی میدانند.او موقعیت مالی بسیار خوبی دارد اما در آمریکا محبوب نیست و علت آن اعتیادش به مواد مخدر و حمایتش از سقط جنین است!پاریس هیلتون – Paris Hiltonاو در تمام دنیا شناخته شده است!روش او برای زندگی همیشه از بحث برانگیزترین…

امروز شنبه 13 آذر 1400