.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان شرمنده به خدا، آره میدونم خواب بودی، خوب بابا فحش نده دیگه، کارت داشتم که بیدارت کردم. میخواستم بدونم ماهی وقتی غذا میخوره، آب نمیره تو دهنش؟ اومدم ازت معذرت خواهی کنم . میدونم خیلی تعجب کردی که و

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401