.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان حدودای ساعت ۱۰ صبح بود داشتم تو چند تا کوچه بالاتر از خونمون قدم میزدم ؛ از سر بی حوصلگی هر چیزی توجه منو به خودش جلب میکرد ! یهو چشم  به حجله عزایی که کنار در یکی از خونه ها برپا شده

امروز چهارشنبه 13 مهر 1401