.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانآهنگ هـــا : خداحافظ عشق من ، هوای گریه ، بزن بارون ، خوشبختیتقاص ، آهنگی که دوست داشتی ، روزگار ، خیلی دوست دارم (بیکلام) . برای دریافت آهنگ پیشواز ، کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید . . ..خداحافظ عشق من – ۳۳۱۶۹۹۰هوای گریه – ۳۳۱۷۰۰۱بزن بارون – ۳۳۱۷۰۰۲خوشبختی – ۳۳۱۷۰۰۳تقاص  – ۳۳۱۷۰۰۴آهنگی که دوست داشتی – ۳۳۱۷۰۰۵روزگار – ۳۳۱۷۰۰۶خیلی دوست دارم (بیکلام) – ۳۳۱۷۰۰۸ . تعدادی از آهنگ های این آلبوم هنوز به صورت پیشواز منتشر نشدن بعد از انتشار  قرار خواهند گرفت 

امروز شنبه 13 آذر 1400