.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . . دوستت دارم •.•.•.•.•.•.•اس ام اس عاشقانه •.•.•.•.•.•.• سیب هنوز هم شیرین است هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد ، شیطان بهانه بود •.•.•.•.•.•.•اس ام اس عاشقانه •.•.•.•.•.•.• |___♥__|_:!””-., “@@”””””” “”@”‘ دلم برات تنگ شده بود آوردم ببینیش ! •.•.•.•.•.•.•اس ام اس عاشقانه •.•.•.•.•.•.• کـوتـاه مـی گـویـم دوسـتت دارم اما از دوست داشـتـنـت کـوتـاه نـمـی آیم . . . •.•.•.•.•.•.•اس…

امروز شنبه 13 آذر 1400