.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی هیچ چیز از تو نمی خواهم فقط باش ، فقط بخند ، فقط راه برو … نه !!! راه نرو …میترسم پلک بزنم و دیگر نباشی !/// ** ** *** ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﻮچکم فرﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ میک

امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401