.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان شیره این درخت شباهت بسیاری به خون جانداران دارد، اما به دلیل مصارف دارویی از این شیره در جهت ساخت داروهای بسیاری استفاده می شود.   پتروکارپوس آنگولنسیس، نام گونه ای از درخت ساج است که در کشوره

امروز دوشنبه 14 آذر 1401