.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان    الان شش ترمه درس خوندم چهار ترم مشروط شدم ؛ کدام گزینه نزدیک به من است ؟ مخروج ! مجبور ! مشمول ! همه موارد به ترتیب حروف الفبا !   ◊◊◊◊◊◊ پیامک شب امتحان ◊◊◊◊◊◊   با تمام بدیهاش این امتحانات پایان ترم یه مزیتی داره اونم اینکه آدم با رشته ی تحصیلیش یکم آشنا میشه   ◊◊◊◊◊◊ پیامک شب امتحان ◊◊◊◊◊◊ صفایی ندارد ارسطو شدن،خوشاپرکشیدن،پرستو شدن! توکه پر نداری پرستو شوی؛ بشین درس بخون…

امروز جمعه 01 بهمن 1400