.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانافراد نیازمند و کسانی که تاکنون بیمه خدمات درمانی ندارند میتوانند از این پس از بیمه رایگان خدمات درمانی جمهوری اسلامی بهره مند شوند این بیمه  که برای پوشش هزینه های درمان بیمه شدگان براساس خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت می باشد که حق سرانه بیمه پایه سلامت در سال جاری1393 ، مبلغ 2،580،000 ریال برای هر فرد می باشد که تماما توسط دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تامین خواهد گردید.  که البته به موجب قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات…

امروز پنجشنبه 29 مهر 1400