.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان همسرم خیلی ایران را دوست دارند. ایشان خودش متولد ایران است اما در آلمان بزرگ شده. از همه مهمتر من خودم هم دوست دارم اینجا زندگی کنم چون هر چه دارم از مردم ایران است. من با مردم ایران خوشم و از کنارش

امروز یکشنبه 09 بهمن 1401