.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فاناگه گفتی امروز چه روزیه ؟ بگو دیگه !زیاد فکر نکن ! امروز همون روزیه که دلم برات تنگ شده ! :: :: من کلبه ی خوشبختی تو را روزی با گلهای شوقم فرش خواهم کرد و قشنگترین لحظه هایم را به پای ساده ترین دقایقت خواهم ریخت تا بدانی عاشق ترین پروانه ات خواهم ماند . :: :: آرزوی مرگ کردم مرگ هم شادم نکرد ، در قفس ماندم معشوق آزاد نکردم . :: :: دل های بزرگ و احساس های بلند ، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند . :: :: خانوم ها با گوشهایشان عاشق می شوند و مردها با چشم هایشان . (شکسپیر) :: :: گاهی وقتها چقدر ساده عروسک…

امروز دوشنبه 26 مهر 1400