.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان رفتم عطاری یارو میپرسه دارو گیاهی میخواستید؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ اومدم جراحی باز قلب انجام بدم! :: :: ماشینو بردم کارواش یارو اومده میگه بشورم؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ ماشینم شنا بلد نیست اوردم از دور

امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401