.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فانروش جالب زن خوش اندام برای طلاق گرفتن روش زن خوش اندام برای طلاق گرفتن زن خوش اندام شاید افرادی که از زندگی زناشویی خود رضایت ندارند راحترین روش برای جدایی مراجعه به دادگاه و پر نمودن فرم درخواست طلاق باشد.اما خانم لوئیس لینی روش تازه ای را برای جدا شدن از شوهرش برگزید.خانم 37 ساله می گوید با خوردن زیاد توانسته است از شوهرش جدا شود. خانم علاقه به شوهرش نداشت ولی در عین حال جرات بر زبان اوردن کلمه طلاق را نداشت به همین خاطر تصمیم گرفت خود را انقدر چاق نماید تا شوهرش از قیافه زشت او به جدایی رضایت…

امروز شنبه 13 آذر 1400