.:: سامانه حرفه ای طراحی سایت و قالب جی جی میزبان ::.

ماندگار فان بر اساس خبرهای منتشر شده از حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 96 ، شرایط و مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند نیز محاسبه شد. عیدی امسال کارگران از 1.6 تا 2.4 میلیو

امروز دوشنبه 10 بهمن 1401